Fresh
Most Viewed

PHOTOGRAPH - Ed Sheeran (Cover by Gaja Pazlar)

Convert this video from YouTube to MP3
YouTube to MP3 converter
Prvi video spot mlade pevke Gaje Pazlar iz Tržiča, 2. razred šole pop in jazz petja Osminka, Mentor: Sandi Vovk, Snemanje in montaža videa: Gal Pavel Pazlar Avdio snemanje: Glasbeni studio Osminka (posneto v snemalnem studio Osminka, 4.10.2016)
COMMENTS
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

Related