Fresh
Most Viewed

How to buy MRT ticket in Singapore.

วิธีการชื้อตั๋วรถไฟใต้ดินในสิงคโปร์ ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมาจากบ้านเราหรอก แต่อยู่กรุงเทพฯ ไม่กล้าถ่าย เดี๋ยวเค้าหาว่าโง่ ไปทำเมืองอื่น ไม่มีใครด่า อิอิ ปล. เวลาซื้อตั๋ว จะมีค่ามัดจำบัตร $1 ซึ่งจะต้องเอาบัตรมาคืนตู้ที่สถานีปลายทางครับผม
COMMENTS
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

Related