Fresh
Most Viewed

Ed Sheeran - Photograph (Cover by Dziemian & Dorota Pietraszuk)

Convert this video from YouTube to MP3
YouTube to MP3 converter
Don't forget to subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCEeL... My fanpage: https://www.facebook.com/pl.dziemian?... Dziemian Productions fanpage: https://www.facebook.com/DziemianProd... also visit - DZIEMIAN.PL Filmed by Piotr Falkowski Video editing and post production by Dziemian Productions Kup na google play i przekaż 100% Mai ! Opis choroby: "Majka choruje na wrodzony niedobór odpornosci, który powoduje, że bardzo łatwo "chwyta" róznego rodzaje infekcje. Jest na stałej profilaktycznej antybiotykoterapii. Jednak największym jej zagrożeniem są infekcje grzybicze. By do nich nie dpouścić musi profilaktycznie przyjmowac lek Posakonazol, którego miesięczny koszt przyjmowania przez Majkę wynosi 8 tysięcy złotych. Jest to o tyle ważne, że jedyną szansą na wyleczenie Majki z niedoboru odporności jest planowany przeszczep krwiotwóryczych komórek macierzystych, do którego jest stopniowo przygotowywana. Ale w zanim bedzie mógł być przeprowadzony przeszczep Majka musi przyjmować leki - w tym ten najdroższy, nie refundowany w tym wskazaniu przez NFZ - Posakonazol, doustny lek przeciwgrzybiczy.…" My last 5 videos: ... ... ... ... ...
COMMENTS
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

Related